Kierownik Wyszkolenia Piotr Murdzia znów zachłysnął się sukcesem:

Dotarła do nas ogromnie miła wiadomość, że Polacy zdobyli w Iasi tytuł Drużynowego Mistrza Europy do lat 18!!! Polacy grali w składzie: Marcel Kanarek, Daniel Sadzikowski, Zbigniew Strzemiecki, Paweł Weichhold.

Porażką polskiej drużyny byłoby każde inne miejsce. Żaden z zawodników spoza Polski nie miał rankingu choćby 2400. Polscy zawodnicy grali z przeciwnikami o rankingu niższym o ok. 200 punktów. Co nie przeszkodziło Polakom przegrać dwie partie.

A dziewczęta? Zagrały nawet poniżej swego poziomu, więc nie zasłużyły na wzmiankę Kierownika Wyszkolenia.

Złoto w Mistrzostwach Europy do lat 18 jest cenne, gdyż można nim zamydlić oczy ewentualnych sponsorów. Tak jak zamydliło się oczy tytularnemu sponsorowi „Wojtaszek COMARCH Team”. Stworzono zespół trenerów, którego członkowie nie posiadają żadnych kwalifikacji trenerskich - poza Arturem Jakubcem (żeby się nie czepiano, na chybcika zorganizowano „trenerom” kurs instruktorski i obdarowano ich licencjami).