Kandydaci na Prezesa PZSzach

Radosław Jedynak  –  zgłoszenie i program wyborczy
Źródło: Isle of Man International Chess Tournament (2015)Bartłomiej Korpak   – zgłoszenie    program wyborczy
Źródło: Marian Dymalski, FISU EC Member - Photos by AZS

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 czerwca 2018 oraz uchwały Zarządu PZSzach z dnia 30.06.2018 r. Zarząd zwołuje na 16 września 2018 r., na godzinę 10.00 (I termin) i na godz. 10.30 (II termin), Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach. Więcej

Materiały uzupełniające dla delegatów na NWZD 16 września 2018